Privacybeleid

Wij zijn vastbesloten om de privacy van onze klanten en onze website bezoekers te garanderen. Wij hanteren strenge veiligheidsmaatregelen voor alle data die verstuurd of opgeslagen wordt. De volgende verklaring beschrijft alle andere specifieke veiligheidsmaatregelen die wij in acht nemen.

Dit privacy beleid is van toepassing op www.fastfiber.be (de “Website”), een website die eigendom is van en beheerd wordt door Centrea CV. (“wij”, “ons”, “onze” of “FASTfiber”) en de FASTfiber applicatie (de “App”).

Door de Website te bezoeken of de App te gebruiken, bevestigt u dat u dit privacybeleid begrijpt en aanvaardt.

Definities

Met “u”, “uw”, “jou” of “jouw” bedoelen we u, een natuurlijk persoon en een normale gebruiker (als beschreven in de gebruiksvoorwaarden) of Website bezoeker, die de Website of de App gebruikt en die de voorwaarden van dit privacybeleid begrepen en aanvaard heeft. 

Met de “Website” bedoelen we de website  www.fastfiber.be  en elke pagina of locatie op de website, ongeacht van welk toestel (telefoon, laptop, PC, etc…) of protocol (http, WAP, ftp of andere) gebruikt werd om toegang te krijgen tot de pagina. In deze beleidsverklaring gebruiken we de term “website”, maar ook vergelijkbare termen, zoals “internet site”, “site” en “webpagina”.

“Persoonlijke informatie” is informatie die direct of redelijkerwijs indirect kan gebruikt worden om een individuele klant of gebruiker te identificeren. Voorbeelden zijn onder andere naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW nummer. 

Met de “App” bedoelen we onze applicaties voor mobiele toestellen, tablets, laptops en desktops waardoor onze diensten verdeeld wordt.

Met de “Diensten” bedoelen we onze diensten die we verlenen via de App.

Met het “Account” bedoelen we uw persoonlijk account dat u gebruikt om in te loggen op de Website of in de App en om onze diensten te gebruiken. 

“FASTfiber” is een product dat eigendom is van Centrea CV., een Belgisch bedrijf met BTW nummer BE0478734986 en adres: Rupelstraat 28, 2840 Rumst, België

Uw persoonlijke gegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door ons beheerd en gecontroleerd en worden opgeslagen en verwerkt volgens de richtlijnen van de EU wetgeving.

Tijdens uw bezoek aan onze website houden wij de volgende informatie bij:

–          uw domeinnaam (ip adres) bij een bezoek aan onze webpagina’s;

–          uw e-mailadres wanneer u vragen of berichten post op onze website;

–          uw e-mailadres en telefoonnummer wanneer u ons contacteert;

–          uw emailadres wanneer u deelneemt in discussie fora;

–          alle informatie over andere pagina’s of andere sites die u bezocht hebt voordat u naar onze website kwam;

–          alle informatie over de pagina’s die u op onze site bezocht;

–          alle informatie die u vrijwillig aan ons bezorgde (bv. klantenbevragingen en/of registratiegegevens).


Deze informatie wordt gebruikt om:

–       onze website te verbeteren;

–       bestaande en potentiële klanten te bedienen;

–       onze klantenrelaties te verbeteren en uit te breiden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies wanneer u de Website bezoekt. Cookies worden gebruikt voor een betere gebruikservaring en om statistieken te verzamelen over het gebruik van de Website. Cookies zijn alphanumerische kentekens die door uw browser opgeslagen worden op de harde schijf van uw toestel. U bent natuurlijk vrij om uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert, maar dan kan de correcte werking van de Website niet gegarandeerd worden.

Uw rechten

Na registratie op de Website hebt u op elk ogenblik het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken en aan te passen. U mag ons ook altijd vragen om persoonlijke gegevens te verbeteren, aan te passen of te verwijderen, door ons schriftelijk te contacteren. U bent ook altijd vrij om elke toestemming betreffende het verwerken van uw persoonlijke gegevens weer in te trekken. Hou er wel rekening mee dat een dergelijke intrekking kan betekenen dat u onze diensten niet langer kan gebruiken. Het intrekken van een toestemming dient te gebeuren via een schriftelijke aanvraag aan één van de adressen die in dit document vermeld worden. In het geval dat wij bezig zijn met persoonlijke gegevens te verwerken op juridische basis, dan kan u de toestemming voor de verwerking van deze specifieke gegevens niet intrekken.

Veiligheid

Voor het opslaan of versturen van uw data op onze Website, gebruiken we altijd versleutelingstechnieken die heden ten dage aanzien worden als de standaard binnen de IT sector. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen in plaats om het verlies, verkeerd gebruik of wijziging van de ontvangen informatie te verhinderen. Wanneer we persoonlijke informatie ontvangen, zoals bv. financiële gegevens, dan gebruiken we een veilige server. Indien we data doorsturen naar een derde partij waarmee we een contractuele relatie hebben (bv. payment providers) dan moeten deze partijen, volgens de contractuele voorwaarden, voldoende veiligheidsvoorwaarden in plaats hebben, zoals bijvoorbeeld: een SSL verbinding.

Hoewel we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens heel serieus nemen, vragen wij u toch om rekening te houden met het feit dat geen enkele verzendingsmethode over het internet, of elektronische opslag volledig veilig is. Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te behandelen, gegeven de limieten van het commercieel haalbare en volgens de verklaringen in dit document, maar wij kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

Het vrijgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Wij zullen geen persoonlijke gegevens verkopen, delen of verhuren aan derden voor ongevraagde mailings. Uw persoonlijke data kan mogelijks wel gedeeld worden met derden met als doel om onze diensten te kunnen aanbieden of om ons te helpen analyseren hoe onze diensten, Website en App gebruikt worden. In dat geval blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze derden. Deze partijen hebben ook enkel toegang tot uw persoonlijke gegevens met als doel om deze specifieke taken uit te voeren en mogen de gegevens in geen geval openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken.

Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens zouden kunnen delen met leveranciers, die volgens onze instructies en als ware het onze assistenten met uw data zullen omspringen zodat wij u onze diensten, de Website en de App kunnen aanbieden. 

Verder kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook bekend maken aan regelgevende instanties of juridische adviseurs in verband met vermeende strafbare feiten of vermoedelijke inbreuken van onze gebruiksvoorwaarden, of wanneer we verplicht worden om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen zodat zij hun wettelijke verplichtingen kunnen nakomen.

Voor het nakijken van betalingen en om fraude te vermijden, controleren wij persoonlijke gegevens, waaronder ook betaalgegevens, bij onze payment providers en bij fraude preventie diensten. Wanneer u bij ons krediet aanvraagt, dan kunnen wij een krediet onderzoek starten bij kredietinformatiebureaus. Mogelijks wordt er van zo’n onderzoek notitie gemaakt bij uw krediet aantekeningen. Mogelijks gebruiken we ook automatische besluitvormingssystemen om uw betaalmiddel te controleren, om uw kredietwaardigheid te beoordelen of om fraude tegen te gaan. We kunnen u ook contacteren voor extra informatie indien nodig.

Statistische informatie

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij uw IP adres, toegang URL, tijdstip van bezoek, browser type, verwijzing URL enz. loggen met als doel om interne informatie te verzamelen over de statistieken van ons websiteverkeer. Bij het gebruik van de App, kunnen wij informatie loggen over uw telefoonnummers, het begin en einde van oproepen, de duur van oproepen, belkwaliteit, berichten, geografische positie, IP adres, enz. met als doel om statische informatie te verzamelen over het gebruik van de App. 

De informatie die hierboven vermeld wordt, wordt gebruikt in een samengevoegde vorm en kan nooit teruggebracht worden tot een individueel persoon en zijn persoonlijke informatie, tenzij om gebruikers of bezoekers te identificeren die enige activiteit uitoefenen die in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden of dit privacy beleid.

Tracking tools van derden

Wij gebruiken tracking tools van derden om de performantie en de features op onze website te verbeteren. Deze tools zijn zo ontworpen dat ze enkel niet-persoonlijke informatie verzamelen over het gebruik van de Website en de App. Desalniettemin bevestigt u hierbij dat zulke tools buiten onze controle vallen en dat we daarom niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor welke informatie er verzameld wordt door deze partijen en hoe deze informatie opgeslagen en beveiligd wordt.

Links naar websites van derden

De Website kan op elk moment links bevatten van en naar websites van derden. Indien u een van deze links volgt, dan wijzen wij u erop dat deze websites van derden hun eigen privacybeleid hebben en dat wij in geen geval verantwoordelijk zijn voor die websites of hun beleid. Daarom raden wij u aan om het privacybeleid van elke website te checken voordat u enige persoonlijke gegevens aan hen toevertrouwt.

Wijzigingen

Het zou kunnen dat er in de toekomst wijzigingen aangebracht worden in dit privacy beleid. In dat geval zullen we u eerst contacteren voordat we uw gegevens voor dit nieuwe doeleind gebruiken, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen in ons beleid wat betreft de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te geven dit te weigeren. In ieder geval zal het nieuwe privacybeleid ook op de website gepubliceerd worden.

Klantenbevragingen

U zal regelmatig kunnen deelnemen in klantenbevragingen die ons helpen om onze diensten te verbeteren. Indien er hierbij persoonlijke informatie verzameld wordt, dan zal deze enkel intern gebruikt worden door Flexphon Ltd. volgens de voorschriften in dit privacybeleid.

Nieuwsbrieven

We zijn altijd blij om u informatie te kunnen sturen over aanbiedingen en updates over ons product. Indien u dit soort communicatie niet wenst te ontvangen, kan u deze op elk ogenblik uitschakelen in uw App of door ons te contacteren op support@fastfiber.be.

Ook als u ervoor kiest om geen marketinginformatie van ons te ontvangen, zal u wel nog uw facturen en klantendienst gerelateerde meldingen ontvangen, alsook informatie betreffende extra diensten waarvoor u zich ingeschreven hebt of die u besteld heeft. Dit kan in elektronische of andere vorm verstuurd worden.

Contactinformatie

U kan ons best contacteren via e-mail op info@fastfiber.be. Als u ons toch een brief wil sturen, dan kan dat naar Rupelstraat 28, 2840 Rumst, België . Als u ons liever wil bellen, wij zijn gewoonlijk beschikbaar via het nummer: +32 (0)2 680 80 00.

Indien u van mening bent dat onze website niet voldoet aan ons privacybeleid, contacteer ons dan via het e-mailadres hierboven.