APP TV – Algemene Voorwaarden

APP TV – Algemene Voorwaarden

APP TV is onderhevig aan de voorwaarden van TV-Vlaanderen: 

Uitgezonderd onderstaande artikels waarbij volgende FASTfiber voorwaarden gelden: 

APP TV bijzondere voorwaarden

3.5 De Klant dient APP TV te activeren op MyFASTfiber. Het activeren van APP TV op MyFASTfiber geldt als handtekening voor de overeenkomst. 

3.6 Zodra de APP TV wordt geactiveerd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met in bijlage een verwijzing naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden. 

3.8 Via MyFASTfiber kan de Klant zijn persoonsgegevens wijzigen. De Persoonsgegevens  dienen steeds juist, volledig en up-to-date te zijn. 

3.9 De Klant erkent dat FASTfiber aanrekeningen berichten en boodschappen kan versturen op het   e-mail-account van de klant, dan wel via sms of via de MyFASTfiber omgeving.  De Klant verbindt er zich dan ook toe deze regelmatig te consulteren. 

6.2 De APP TV- overeenkomst kan op elk moment opgezegd worden via MyFASTfiber of via e-mail, https://www.fastfiber.be/contact/.
FASTfiber sluit zo spoedig als technisch mogelijk de APP TV- Service af en verstuurt een bevestiging per e-mail aan de Klant. 

7.2 Die gratis periode wordt aangeboden aan de Klant van wie de persoonsgegevens en betaalgegevens  werden gevalideerd door FASTfiber. 

7.7 Einde van de gratis proefperiode. Als de Klant besluit geen betalende gebruiker te willen worden van de TV VLAANDEREN APP TV Service aan het eind van de gratis proefperiode, moet de Klant de TV VLAANDEREN APP TV Service beëindigen via MyFASTfiber of FASTfiber contacteren via https://www.fastfiber.be/contact/ ten laatste 2 werkdagen voor het einde van de Gratis Proefperiode. De Klant heeft nog toegang tot de VLAANDEREN APP TV Service t.e.m. de 30ste dag van de Gratis Proefperiode, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in Specifieke Actievoorwaarden. De klant dient er zich van bewust te zijn, dat er mogelijks geen bericht verstuurd zal worden op het moment dat de Gratis Proefperiode ten einde komt of dat de betalende fase van de het Abonnement is ingegaan. De klant erkent en aanvaard dat hij zelf aanvang en einde van de Gratis Proefperiode in acht dient te nemen, en er op TV VLAANDEREN geen enkele verantwoordelijkheid rust desbetreffend. Indien de Klant niet opzegt ten laatste 2 werkdagen voor het einde van de Gratis Periode, zal de Klant maandelijkse betaling verschuldigd zijn, tot het abonnement geldig opgezegd wordt, of deze om een andere reden zoals bepaald in de TV VLAANDEREN APP TV –Overeenkomst, de Bijzondere – of in de Algemene Voorwaarden wordt beëindigd. 

7.8 Wijziging van abonnementsformule – Upgrade/Downgrade. Bij aanvang van het registratieproces op de FASTfiber –Service, dient de Klant een Abonnementskeuze te maken. De Klant beschikt over de mogelijkheid om zijn Abonnement na de proefperiode van 30 dagen te Upgraden/Downgraden. Dit kan via de “MyFASTfiber omgeving” of https://www.fastfiber.be/contact/
De Klant heeft niet de mogelijkheid de Abonnementskeuze te wijzigen tijdens de Gratis Proefperiode, tenzij anders bepaald in specifieke Actievoorwaarden. 

8.2 Alle betalingen vinden uitsluitend plaats door middel van Europese domiciliëring van de door de Klant aangegeven bankrekening, waarvoor de Klant FASTfiber heeft gemachtigd of via een ander betaalmiddel voorhanden op MyFastfiber. De Klant is abonnementskosten en gebruikskosten verschuldigd vanaf het moment dat TV VLAANDEREN APP TV door FASTfiber en TV VLAANDEREN geactiveerd wordt. 

 

Have no product in the cart!/app-tv-algemene-voorwaarden/
0